دیدگاه

چون شر پدید آمد و بر دست و پای بشر بند زد، و او را به غارت و زندان ظالمانه خود برد، اندیشه نیز بعنوان راهور راه آزادگی، آفریده شد، تا فارغ از تمام بندها، در بالاترین قله های ممکن آسمانیِ آگاهی و معرفت سیر کند، و ره توشه ایی از مهر و انسانیت را فرود آورد. انسان هایی بدین نور دست یافتند، که از ذهن خود زنجیر برداشتند، تا بدون لکنت، و یا کندن از زمین، و مردن، بدین فضای روشنی والا دست یافته، و ره توشه آورند.

کامنت ها

جلسه غیرعلنی شورای امنیت برای بررسی محدودیت‌های طالبان علیه زنان Access to the commentsنظرها نگارش ا...
روایت یک حادثه‌ای غم‌انگیز در پنجشیر (مربوط به چند روز پیش) : "وقتی لشکر بدوی ملا هیبت الله بر شهرس...