این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 تیر 1399 ساعت 14:24
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 16 تیر 1399 ساعت 12:18
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 09 تیر 1399 ساعت 16:25
صفحه1 از46

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.