این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در سه شنبه, 30 مهر 1398 ساعت 10:44
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در دوشنبه, 29 مهر 1398 ساعت 08:02
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در شنبه, 27 مهر 1398 ساعت 09:43
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
آخرین ویرایش در جمعه, 26 مهر 1398 ساعت 18:16
صفحه1 از35

دیدگاه

ارتباطات انسانی شاید از بهترین شاخص های انسانیت ما انسان هاست، که تبلور آن در رویارویی تفکر و تبادل احساسات با دیگران حاصل می شود، امروزه فن آوری های جدید به کمک انسان آمده و شرایطی را فراهم نموده اند که بتوان به طور سریع و وسیع با هم در ارتباط باشیم، نوشته هایم در این سایت، سیاه مشق هایی است که در کلنجار با دل، به نوشته در آمده و لزوما درست و یا نادرست نیست.

آخرین خبر رویتر